تاریخ : پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰

گفتگو اختصاصی

02تیر
پولشویی ، نظام سیاسی و اقتصادی کشور ها را دچار اختلال می کند
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون تاکید کرد :

پولشویی ، نظام سیاسی و اقتصادی کشور ها را دچار اختلال می کند

فرهاد افرامیان : هرچه فساد و ارتشاع در سطح جامعه گسترش پیدا کند ، عملا این مسئله و پولهای نامشروع حضور بیشتری خواهد داشت و این چرخه فعال تر می شود ؛ این چرخه در واقع موجب تضعیف بخش خصوصی می شود و باعث کاهش اعتماد بازار های مالی می شود ، همچنین موجب کاهش درآمد دولت ها نیز خواهد شد و در واقع قوی تر شدن شبکه های مالی مجرمین که این موضوع در آینده تبعات آتی برای جامعه خواهد داشت و دست مجرمین را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه باز می گذارد و حتی می تواند مخل حاکمیت کشور ها شود و می تواند فضاهایی را ایجاد کند که نظام های سیاسی و اقتصادی کشور ها را نیز دچار اختلال کند .

02تیر
هرچه پیشگیری از پولشویی در جوامع قوی تر باشد ، جوامع پویا تر خواهند بود
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون تاکید کرد :

هرچه پیشگیری از پولشویی در جوامع قوی تر باشد ، جوامع پویا تر خواهند بود

محمدعلی طیبی سورکی: برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی، شورائی بنام شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات کشور، دادگستری و امور خارجه نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی،رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه ،رئیس کل بانک مرکزی  و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ ،تشکیل گردید که ریاست آن نیز بعهده وزیر امور اقتصاد و دارایی می باشد .

02تیر
تامین امنیت شهروندان به عهده دولت انگلستان بوده است
یک حقوقدان در گفتگو با عصرقانون مطرح کرد:

تامین امنیت شهروندان به عهده دولت انگلستان بوده است

نعمت احمدی گفت: تامین امنیت در ایران و همه کشورها به عهده دولت‌ها قرار دارد و بی برنامه گی یک اپوزوسیون بازنشسته نباید باعث آزار و اذیت شهروندان  می شد.

02تیر
میثاق بین‌المللی ۱۹۶۶ همه کشورها را مکلف به برگزاری انتخابات آزادانه کرده است
عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی؛

میثاق بین‌المللی ۱۹۶۶ همه کشورها را مکلف به برگزاری انتخابات آزادانه کرده است

سید محمد مهدی غمامی گفت : مطابق بند یک ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، از جمله کشورهای اروپایی مکلفند تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب‌کنندگان باشند.

02تیر
دولت علیه مخدوش کنندگان حق مدنی شرکت در انتخابات اعلام جرم کند
عضو  هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در گفتگو با عصر قانون مطرح کرد:

دولت علیه مخدوش کنندگان حق مدنی شرکت در انتخابات اعلام جرم کند

سید محمودعلیزاده طباطبایی گفت :  دولت باید با گرفتن وکیل و طرح موضوع در دادگاه های بین المللی از مردمی که از حقوق قانونی خود که شرکت در انتخابات بود منع شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند ،دفاع کند.

02تیر
پروژه بی تفاوتی به انتخابات شکست خورد
 عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با عصرقانون مطرح کرد؛

پروژه بی تفاوتی به انتخابات شکست خورد

 محمد رضا علیپور گفت: پروژه بی تفاوتی به انتخابات که ابعاد داخلی و بین المللی آن توسط تعدادی رسانه که منابع مالی  خارجی دنبال می شد با مشارکت مردم در انتخابات شکست خورد.

01تیر
ساختمان سازی های لوکس ، ممکن است پوششی برای پولشویی باشد
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون تاکید کرد :

ساختمان سازی های لوکس ، ممکن است پوششی برای پولشویی باشد

نعمت احمدی: پولهایی که به عنوان پولهای کثیف و نامشروع معرفی می شوند در هر جغرافیایی فرق می کنند و نحوه به کاربرد آن ها یا نحوه تجمیع آن ها کاملا متفاوت است .

01تیر
حدودا ۱۱ پروتکل و کنوانسیون برای مقابله با پولشویی در سطح جهانی تشکیل شده است
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون تاکید کرد :

حدودا ۱۱ پروتکل و کنوانسیون برای مقابله با پولشویی در سطح جهانی تشکیل شده است

هوشنگ مقبولی : به منظور جلوگیری از پولشویی ، حدود ۱۱ کنوانسیون و پروتکل بین المللی برای مبارزه با اینگونه فعالیت ها تاکنون تشکیل شده است تا با ایجاد این شبکه جهانی مسیر پرداختهای مالی بین کشور ها شفاف و مشخص شود و به نظر مسیری برای سلطه گری کشورهای سلطه گر محسوب می گردد در حالیکه جرم پولشویی در ایران با هدف جلوگیری از تحصیل و ورود پول های بادآورده و نامشخص به اقتصاد تعریف و تبیین شده است .

01تیر
ما در ایران با خلا قانونی در مقابل پولشویی مواجه هستیم
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون تاکید کرد :

ما در ایران با خلا قانونی در مقابل پولشویی مواجه هستیم

اکبر منفرد : پولشویی فرایندی است که به واسطه آن پول و درآمد های ناشی از فعالیت های غیر مجاز ، خلاف قانون و مجرمانه در چرخه اقتصاد سالم وارد می شود و در ظاهر به اموال مشروع و دارایی های مشروع تبدیل می شود و در چرخه اقتصاد وارد می شود و یا به اصطلاح تطهیر می شود و دلیل اصلی آن پنهان کردن و مخفی کردن منشا این پول ها است .

01تیر
هیچ تعارضی بین علم قاضی و ادله اثبات دعوا وجود ندارد
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون تاکید کرد :

هیچ تعارضی بین علم قاضی و ادله اثبات دعوا وجود ندارد

دکتر فرزانه سریر : در امور حقوقی استناد ما به ادله دعوا است و جز این چیزی در دادگاه مورد قبول نیست اما در امور کیفری به هر طریقی که قاضی بتواند علم پیدا کند به این که جرمی که به متهم منتسب کرده اند ، ان سه رکن عنصر معنوی ، عنصر مادی و رابطه سببیت را بتواند احراز کند ، متهم را مجرم معرفی می کند .