تاریخ : دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰

دانستنی های حقوقی

27اردیبهشت
آیاصدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟
دانستنی‌های حقوقی؛

آیاصدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟

بر اساس قانون استفاده از صدای ضبط شده در جلسات دادگاه همواره به معنای ادله قانونی نیست.

26اردیبهشت
چه زمانی می توان دادخواست اعاده حیثیت داد؟
دانستنی های حقوقی؛

چه زمانی می توان دادخواست اعاده حیثیت داد؟

بر اساس قانون شخص در صورت وقوع اتهامی میتواند درخواست اعاده حیثیت خود را به مراجع قضایی تقدیم کند.

25اردیبهشت
منع خروج همسر از خانه توسط شوهر چه مجازاتی دارد؟
دانستنی‌های حقوقی؛

منع خروج همسر از خانه توسط شوهر چه مجازاتی دارد؟

بر اساس قانون اگر شوهر اقدام به قفل کردن درب منزل مشترک به روی همسرش کند، باید مجازات قانونی را طی کند.

24اردیبهشت
آیا تعویض قطعات اصلی خودرو بدون مجوز جرم است؟
دانستنی‌های حقوقی؛

آیا تعویض قطعات اصلی خودرو بدون مجوز جرم است؟

براساس آنچه که در قانون آمده است تعویض قطعات اصلی خودرو باید براساس آیین نامه انجام شود.

21اردیبهشت
چه زمانی زن می‌تواند جدای از شوهر خود زندگی کند؟
دانستنی‌های حقوقی؛

چه زمانی زن می‌تواند جدای از شوهر خود زندگی کند؟

طبق قانون هیچ زنی حق ندارد جدای از شوهرش در خانه‌ای مستقل زندگی کند البته در دو مورد قانون این حق را به او داده است.

19اردیبهشت
مجازات هک صفحه شخصی افراد در فضای مجازی چیست؟
دانستنی‌های حقوقی؛

مجازات هک صفحه شخصی افراد در فضای مجازی چیست؟

بر اساس قانون هرگاه فردی صفحه مجازی دیگری را هک کند باید مجازات قانونی برای او طی شود.

18اردیبهشت
تردد با لباس نامناسب در اماکن عمومی چه مجازاتی دارد؟
دانستنی های حقوقی؛

تردد با لباس نامناسب در اماکن عمومی چه مجازاتی دارد؟

بر اساس قانون تردد با لباس نامناسب در ساختمان و یا اماکن عمومی مجازات مخصوص به خود را دارد.

17اردیبهشت
آیا می‌توان پولی را که اشتباها به حساب دیگری واریز شده، پس گرفت؟
دانستنی‌های حقوقی؛

آیا می‌توان پولی را که اشتباها به حساب دیگری واریز شده، پس گرفت؟

بر اساس قانون اگر پولی به اشتباه به حساب دیگری واریز شود می‌توان آن را تحت شرایطی خاص پس گرفت.

15اردیبهشت
مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟
دانستنی‌های حقوقی؛

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟

براساس قانون نه تنها دزدی بلکه خرید و فروش اموال مسروقه هم جرم است.

14اردیبهشت
کسی که به دیگری بدهی دارد و محکوم شده در چه صورتی زندانی می شود؟
دانستنی‌های حقوقی؛

کسی که به دیگری بدهی دارد و محکوم شده در چه صورتی زندانی می شود؟

براساس قانون و تحت شرایطی خاص فرد بدهکار ممکن است زندانی شود.