تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

دانستنی های حقوقی

01اردیبهشت
شکایت از پزشک متخلف چگونه است؟
دانستنی‌های حقوقی؛

شکایت از پزشک متخلف چگونه است؟

درصورتی که فرد بخواهد از پزشک شکایت کند باید به مراجع قانونی مراجعه کند.

31فروردین
پیگیری پرونده در دادسرا چگونه است؟
دانستنی‌های حقوقی؛

پیگیری پرونده در دادسرا چگونه است؟

بررسی و پیگیری پرونده در دادسرا نیازمند طی کردن مراحل مختلفی است.

30فروردین
نحوه تعیین محل سکونت زوجین چگونه است؟
دانستنی های حقوقی؛

نحوه تعیین محل سکونت زوجین چگونه است؟

چگونگی تعیین انتخاب محل سکونت زن و مرد براساس قانون مشخص می‌شود.

29فروردین
برای تغییر نام مراجعه به دادگاه نیاز نیست
دانستنی‌های حقوقی؛

برای تغییر نام مراجعه به دادگاه نیاز نیست

بر اساس قانون برای تغییر نام و نام خانوادگی نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و در یک کمیته مخصوص این کار انجام می‌شود.

28فروردین
چه اقداماتی کودک آزاری محسوب می‌شوند؟
دانستنی‌های حقوقی؛

چه اقداماتی کودک آزاری محسوب می‌شوند؟

مطابق با قانون انجام بسیاری از اقدامات از مصادیق کودک آزاری محسوب می شود.

27فروردین
تخفیف مجازات چگونه ممکن می‌شود؟
دانستنی‌های حقوقی؛

تخفیف مجازات چگونه ممکن می‌شود؟

بر اساس قانون برای دریافت تخفیف در مجازات می‌توان از راه‌های مختلفی استفاده کرد.

25فروردین
چه اقداماتی تخلف اداری هستند؟
دانستنی‌های حقوقی؛

چه اقداماتی تخلف اداری هستند؟

مطابق با قانون، انجام بسیاری از اعمال جرم هستند و تخلف اداری به شمار می‌روند.

24فروردین
قوانین مهم آپارتمان نشینی را بدانید
دانستنی های حقوقی؛

قوانین مهم آپارتمان نشینی را بدانید

آپارتمان نشینی مستلزم رعایت نکات مهم حقوقی است و باید با آن ها آشنا بود.

23فروردین
دیه تصادف عابر پیاده در چه صورت از بیت المال پرداخت می‌شود؟
دانستنی‌های حقوقی؛

دیه تصادف عابر پیاده در چه صورت از بیت المال پرداخت می‌شود؟

گاهی اوقات ممکن است عابری در حادثه رانندگی فوت شود و تقصیر متوجه راننده نباشد در این صورت دیه این شخص از بیت المال پرداخت می شود.

22فروردین
کدام یک از دارایی های شوهر در شرط تصنیف اموال تقسیم می‌شود؟
دانستنی‌های حقوقی؛

کدام یک از دارایی های شوهر در شرط تصنیف اموال تقسیم می‌شود؟

مطابق با قانون برای تصنیف اموال باید شرایطی را مدنظر قرار داد.