سهیل طاهری

24آبان
حذف “وکلای تبصره ماده ۴۸” آری یا خیر؟!

حذف “وکلای تبصره ماده ۴۸” آری یا خیر؟!

عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز تاکید کرد: تبصره ماده ۴۸ در حال حاضر، تا اصلاح یا حذف آن از طریق مجلس حیات حقوقی دارد؛ ثانیاً اصلاحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند؛ ثالثاً به نظر می‌رسد بهترین اصلاح، حذف این تبصره باشد!